Kryds af sejlrende

Hej :)

Jeg er i gang med et kursus i Coastal Navigation and Tidal Planning under British Canoeing, og har fået fortalt at 'the rules of the road' siger, at man altid skal krydse en sejlrende vinkelret på renden - altså at båden skal holde sig vinkelret på renden (vise sin bredside). Dette gælder også selvom der er strøm eller vind. Dvs man må ikke færge, hvilket kan betyde at man kan blive tvunget til at opholde sig længere tid i sejlrenden. 

Jeg har ikke hørt om tilsvarende regler i en dansk kontekst. Tværtimod synes jeg at have lært netop at færge når man krydser fx sejlrenden i Esbjerg.

Er der nogen, der ved om der er tilsvarende regler i Danmark? 

Hilsen Simon

7 kommentarer

Tue Olesen Admin KE-PREMIUM

Hej Simon 

Super god pointe: Vi har netop færgning som en af de store discipliner i kajak-og-strømforståelse, fordi det både er nyttigt i praksis, og viser en hel del om vores rotekniske evner og overblik. 

I den danske bekendtgørelse om søvejsregler er vinkelret sejlads på sejlrender beskrevet under punkt 10.c med formuleringen "Et skib skal så vidt muligt undgå at krydse trafikruter, men hvis det er nødt til at gøre det, skal det krydse ruten på en styret kurs, der så nær som muligt er vinkelret på den almindelige retning for trafikken."

Det understøtter din udlægning af "rules of the road" fra CNTP kurset, og er egentlig fra et søsikkerheds perspektiv også meningsfuldt: Hver gang vi færger på tværs af strømmende vand, så koster det ekstra tid fordi vi delvist ror i modstrøm. Hvis vi i stedet ror vinkelret på på sejlrenden giver det os det hurtigst mulige kryds.

Overvejelser:

  • Når det blæser: Hvis vi som kajakroere (med et begrænset mængde motorkraft) kommer til at ro i direkte modvind ved at vælge den vinkelrette kurs over en sejlrende, kan det bringe os langsommere på tværs. Det kan være, vi kan opnå et hurtigere kryds, ved at lægge kursen så vi har en skrå vinkel på vinden. Vi har kun begrænsede kræfter, og vindpåvirkning gøren stor forskel på vores hastighed.
  • Regel 10 gælder specifikt for trafiksepareringssystemer, og det er altså kun de helt store sejlrender (Storebælt, Øresund)

 

Det vil være oplagt at supplere med at læse alle punkterne i søvejsreglerns Regel 9: Snævre Løb - det peger mere på almene kryds af sejlrender, og som jeg læser det, er formuleringen der meget mere åben: Regel 9.D nævner "(d) Et skib må ikke krydse et snævert løb eller farvand, hvis det derved vanskeliggør passagen for et skib, som kun kan sejle sikkert i selve løbet eller farvandet. " - oplagt! men jeg finder intet i Regel 9 der begrænser om, og i hvilken vinkel vi må krydse snævre løb / sejlrender hvor vi har masser af plads og ikke generer andre skibe.

 

Alt dette koger nok ned til en betragtning om hvad der er "god stil" set fra andre sejlere, vs. hvad der er praktisk og smart at gøre set fra cockpittet af en kajak, både på tur og i kursussammenhæng.

 

Jeg blev klogere af at svare på spørgsmålet - og sidder du som Kajakenergi-medlem der ude med mere viden på området, så må du hellere end gerne byde ind!

Læs mere
Læs mindre
Simon Holm KE-PREMIUM

Hej Tue

Tak for researcharbejdet. Jeg var ikke opmærksom på, at de samme regler gælder i DK:

Jeg kom også til at tænke på, at det jo også kan handle om, hvordan området ser ud. En ting er en sejlrende af begrænset bredde. Noget andet er et helt område foran et havneområde, hvor man er længere tid om at passere.

Under CNTP kurset snakkede vi om Fairway-området ud for Holyhead havn. I sidstnævnte tilfælde kan der måske også være det hensyn, at andre både kan se hvilken retning man sejler. Dette kan jo være meget sværere at se hvis man færger eller anlægger en kurs der kompenserer for vinden/strøm.

Og så den sidste refleksion - reglerne er jo også generiske for alle fartøjer, og tager ikke specifikt hensyn til, at det i kajakken kan være smart at gøre noget andet end det reglerne foreskriver. Det er jo også det du skriver til sidst.

bh Simon 

Læs mere
Læs mindre

OK, her kommer så et IPP3-begynderspørgsmål: Hvad ligger der i begrebet "at færge"? Jeg kan næsten regne det ud men synes alligevel, det kunne være rart med en definition.

Hilsen Susanne

Læs mere
Læs mindre
Tue Olesen Admin KE-PREMIUM

Færgning er når du peger kajakkens spids en anden retning end det der dit endelige mål, for at kompensere for påvirkningen fra strøm og/eller vind. 

Målet med færgning kan være at holde en ret linje over havbunden, i forhold hvor strøm/vind ellers ville skubbe dig i en bue eller skrå linje. 

Færgevinklen er forskellen mellem den kurs du har direkte til dit mål, og den kurs du peger kajakkens spids. Det er ret almindeligt at færgevinklen varieres undervejs, da den afhænger af strømmens styrke/retning, vindens styrke/retning og den hastighed du ror fremad med. 

Du kan se mere om det i videoen her i temaet om Tidevand og Strøm - spol frem til 12:35.

Bedste hilsner,
Tue

Læs mere
Læs mindre

Hej, jeg ror i Esbjerg, og jeg har også roet ved Holyhead. Vi lokale prøver normalt at undgå at færge alt for meget, når vi krydser sejlrenden i Esbjerg. Og jeg har lidt nord for Holyhead set en god ven dumpe til sin Advanced Sea Kayak Leader assessment, da han forsøgte overdreven færgning i strømmen ud til the Skerries.

Så du skal ikke kun spørge dig selv om det er tilladt at færge. Du skal også spørge dig selv, om det overhovedet vil hjælpe dig at færge. Kajakroere har en tendens til at tro, at den hurtigste vej mellem to punkter er en lige linie. Når de lærer at færge, går det helt galt, for nu kan de for alvor komme til at ro i lige linie, uanset om det er hurtigst eller ej. Ofte er det absolut ikke hurtigst.

Jeg har dannet mig to personlige tommelfingerregler, gældende for et kryds vinkelret på en sejlrende:

  1. Du kan roligt færge med en færgevinkel op til cirka 30°, uden at det for alvor forlænger tiden for en krydsning.
  2. Hvis du har brug for en færgevinkel over 30°, bør du overveje at begrænse din færgevinkel til 30° og acceptere noget afdrift undervejs i krydset. Det kan være hurtigere.

Ad 1:
Hvis du bruger lidt trigonometri, kan du beregne, at en færgevinkel på 30° giver en 15,5% forlængelse af krydsningstiden. 15° giver 3,5%. Begge er i småtingsafdelingen, og hvis man sparer noget roning langs kysten bagefter, skal man bare gøre det.

Ad 2:
Det lyder tosset, at det kan være hurtigere, men du kan tegne strømtrekanterne op og se, at det passer. Fidusen er, at den ekstra tid, du ville bruge på at ligge og kæmpe med overdreven færgning ude i strømmen, kan bruges bedre på at ro i roligt vand langs med sejlrenden, før eller efter du krydser sejlrenden.

Det forudsætter naturligvis, at  du kan finde langsommere strøm uden for sejlrenden på en af siderne (eller måske endda idvand / back eddy), og at du har plads til at ro til en af siderne langs sejlrenden, uden at du ender et sted, hvor du ikke bør være. Har du ikke disse ting på plads, kan du være nødt til at bide tænderne sammen og færge i den stejle vinkel. Men så er det ikke et rart sted at være, hvis der kommer et skib.

(Hvis vi fortsætter trigonometrien fra før: En færgevinkel på 45° giver 41% forlængelse. 60° giver 100% forlængelse. 75° giver 286% forlængelse (ja, næsten en 4-dobling!). Det siger lidt om, hvor meget tid, man kan få frigivet til at ro langs sejlrenden, hvis man går ned i 30° færgevinkel og kan nøjes med en forlængelse på 15,5%.)

Læs mere
Læs mindre

Hej Allan spændende med de udregninger

Men det ekstra tidsforbrug i forhold til vinkel må jo også afhænge af hvor kraftig strømmen er :)

Læs mere
Læs mindre
Nej, det ekstra tidsforbrug ved en given vinkel i forhold til sejlrenden er faktisk helt uafhængig af strømmens hastighed, når blot strømmen går langs med sejlrenden.

Hvis du krydser en 1 km bred sejlrende og holder en kurs (altså den retning, du peger kajakkens stævn i - ikke den retning, kajakken faktisk tager) direkte vinkelret på sejlrenden, og du ror 6 km/h, vil det tage dig 10 minutter, uanset om strømmen på langs i sejlrenden er 0 eller 10 km/h. I det tilfælde kommer strømmens hastighed alene til at bestemme, hvor langs sejlrenden du ender, når du kommer over på den anden side.

Hvis du holder en vinkel på 30° fra vinkelret, vil det tage dig 11:33 minutter (10 minutter + 15,5%). Igen vil strømmens hastighed udelukkende bestemme, hvor du ender langs sejlrenden- men ikke hvor lang tid krydset over sejlrenden tager.

(Her forudsætter jeg naturligvis, at sejlrenden har konstant bredde og ikke krummer, så strømmen ikke driver dig et sted hen, hvor sejlrenden er bredere eller smallere.)
Læs mere
Læs mindre

Har du fundet en fejl?

Er der noget på siden her som ikke er i orden? Uanset hvor småt eller stort: Hvis der er noget jeg kan rette, vil jeg gerne vide det. Klik her for at sende en besked om det.

Har du ubesvarede spørgsmål?

Skriv en email og fortæl hvad jeg kan hjælpe med. Jeg vil gerne høre din feedback, og alle spørgsmål besvares naturligvis fortroligt. Skriv til mig på tue@onadventure.dk