Eksempel på IPP4 Teoriprøve

DKF har lagt en en EPP4 teoriprøve tilgængelig, til at træne på:

https://drive.google.com/file/d/0B1kdNDsMwKFoODhzc09YRjAycTQ/view

I prøven kan du se den type spørgsmål som du kan forvente at blive stillet når du går til en rigtig EPP4 prøve. 

Kort om prøveforløbet til den skriftlige EPP4 prøve:

Der varer den skriftlige del typisk 2 timer, hvor man arbejder individuelt. Lidt lige som en problemregnings-prøve i skolen.

Når prøverne er besvaret, bliver de rettet af censor og eksaminator, som tildeler point for de enkelte dele af prøven. Pointene regnes sammen, og med et samlet point-tal på 100 skal man typisk have 80 point for at den skriftlige prøve anses for at være bestået.

Resultatet indgår i den samlede vurdering af din præstation på hele EPP4 prøven, så jo mere sikker en skriftlig besvarelse du kan lave, des bedre.

Tilladte redskaber til den skriftlige EPP4-prøven er lommeregner, kompas/kursplotter, kort-passer, skrivegrej og papir. Det er ikke tilladt at bruge bøger / opslagsværker til prøven - tidevandstabeller udleveres som bilag.

6 kommentarer

Tue Olesen Admin KE-PREMIUM 19 mar '19 11:02

Max Jacob Fischer skriver:

Hej Tue,

Har du noget tilsvarende for EPP3?

Med Venlig hilsen / Kind regards,

Max Jacob Fischer

Læs mere
Read less
Tue Olesen Admin KE-PREMIUM 19 mar '19 11:03

Der er ikke nogen skriftlig opgave til EPP3 prøven -- men der kunne godt laves en række spørgsmål som en form for test forud for prøven.

Det nærmeste der kommer er typisk en 5-10 minutters mundtlig eksamination: EPP3 prøvedeltagerne trækkes til side og laver en individuel snak med censor og eksaminator omkring forståelse af kort, kompas og navigation samt de knob der er relevante for EPP3 niveauet.

Der kan man så forberede sig ved at kunne forklare om hvad det er man kan se ud af et topografisk kort og et søkort, og forholde sig til hvornår det ene og det andet er godt. Sats også på at skulle vise hvordan man udmåler kompaskurs, afstande og positioner på kortene, og kend signaturerne for de mest almindelige sømærker.

Kajakenergi-temaet om Navigation et et godt sted at starte forberedelserne!

Læs mere
Read less
Tue Olesen Admin KE-PREMIUM 19 mar '19 11:03

Allan Olesen skriver:

Alle tre svarmuligheder i opgave 10.1 er forkerte.

Første svarmulighed er reglen for små sejlbåde (Søvejsregel 25(d)(i)).

Anden svarmulighed er nogenlunde reglen for små, langsomtsejlende motorbåde ((Søvejsregel 23(d)(ii)).

Tredje svarmulighed er bare forkert. Der er regler for kajakker.

Det rigtige svar ville have været Søvejsregel 25(d)(ii), som er gældende for fartøjer under roning, og dermed også for kajakker. Den svarer næsten til svarmulighed 1, bortset fra at muligheden for afmærkning med sidelys og agterlys er helt frivillig, også når det er praktisk muligt.

Læs mere
Read less
Tue Olesen Admin KE-PREMIUM 19 mar '19 11:05

Jeg ved ikke hvem der har formuleret prøvens spørgsmål - og jeg vil give dig ret i at ingen af de tre muligheder er et 100% direkte citat fra søvejsreglerne.

Regel 25d

(i) Et sejlskib under 7 m i længde skal, hvis det er praktisk muligt, vise de lys, der er foreskrevet i stk. (a) eller (b), men hvis det ikke gør det, skal det have ved hånden en elektrisk lygte eller tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges;

(ii) et fartøj under roning kan vise de i denne regel for sejlskibe foreskrevne lys, men hvis det ikke gør det, skal det have ved hånden en elektrisk lygte eller tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128533

Min personlige opfattelse er at prøvens svarmulighed 1 er så tilpas meget tættere på lovteksten, end både svarmulighed 2 og 3 (som åbenlyst er forkerte). Kajakkerne kan vælge at sætte lanterner som 25d(i). Hvis kajakroere følger svarets formulering i praksis vil de ikke overtræde søvejsreglerne. 

Altid godt med fokus på detaljerne, så tak for dit skarpe øje, Allan :-)

Læs mere
Read less
Tue Olesen Admin KE-PREMIUM 19 mar '19 11:04

Jesper Jensen skriver:

Ligger dér også en facitliste til opgaven et sted?

Læs mere
Read less
Tue Olesen Admin KE-PREMIUM 19 mar '19 11:05

Nej det gør der desværre ikke - men hvis du har noget konkret, afgrænset fra opgaven du har brug for et review af så kan jeg godt kigge på din løsning og give dig feedback :-)

Læs mere
Read less