Eksempel på IPP4 Teoriprøve

DKF har lagt en en IPP4 teoriprøve tilgængelig, til at træne på.

Se eksempelprøven her.

 

I prøven kan du se den type spørgsmål som du kan forvente at blive stillet når du går til en rigtig IPP4 prøve. 

Kort om prøveforløbet til den skriftlige IPP4 prøve:

Der varer den skriftlige del typisk 2 timer, hvor man arbejder individuelt. Lidt lige som en problemregnings-prøve i skolen.

Når prøverne er besvaret, bliver de rettet af censor og eksaminator, som tildeler point for de enkelte dele af prøven. Pointene regnes sammen, og med et samlet point-tal på 100 skal man typisk have 80 point for at den skriftlige prøve anses for at være bestået.

Resultatet indgår i den samlede vurdering af din præstation på hele IPP4 prøven, så jo mere sikker en skriftlig besvarelse du kan lave, des bedre.

Tilladte redskaber til den skriftlige IPP4-prøven er lommeregner, kompas/kursplotter, kort-passer, skrivegrej og papir. Det er ikke tilladt at bruge bøger / opslagsværker til prøven - tidevandstabeller udleveres som bilag.

6 kommentarer

Max Jacob Fischer skriver:

Hej Tue,

Har du noget tilsvarende for IPP3?

Med Venlig hilsen / Kind regards,

Max Jacob Fischer

Læs mere
Læs mindre

Der er ikke nogen skriftlig opgave til IPP3 prøven -- men der kunne godt laves en række spørgsmål som en form for test forud for prøven.

Det nærmeste der kommer er typisk en 5-10 minutters mundtlig eksamination: IPP3 prøvedeltagerne trækkes til side og laver en individuel snak med censor og eksaminator omkring forståelse af kort, kompas og navigation samt de knob der er relevante for IPP3 niveauet.

Der kan man så forberede sig ved at kunne forklare om hvad det er man kan se ud af et topografisk kort og et søkort, og forholde sig til hvornår det ene og det andet er godt. Sats også på at skulle vise hvordan man udmåler kompaskurs, afstande og positioner på kortene, og kend signaturerne for de mest almindelige sømærker.

Kajakenergi-temaet om Navigation et et godt sted at starte forberedelserne!

Læs mere
Læs mindre

Allan Olesen skriver:

Alle tre svarmuligheder i opgave 10.1 er forkerte.

Første svarmulighed er reglen for små sejlbåde (Søvejsregel 25(d)(i)).

Anden svarmulighed er nogenlunde reglen for små, langsomtsejlende motorbåde ((Søvejsregel 23(d)(ii)).

Tredje svarmulighed er bare forkert. Der er regler for kajakker.

Det rigtige svar ville have været Søvejsregel 25(d)(ii), som er gældende for fartøjer under roning, og dermed også for kajakker. Den svarer næsten til svarmulighed 1, bortset fra at muligheden for afmærkning med sidelys og agterlys er helt frivillig, også når det er praktisk muligt.

Læs mere
Læs mindre

Jeg ved ikke hvem der har formuleret prøvens spørgsmål - og jeg vil give dig ret i at ingen af de tre muligheder er et 100% direkte citat fra søvejsreglerne.

Regel 25d

(i) Et sejlskib under 7 m i længde skal, hvis det er praktisk muligt, vise de lys, der er foreskrevet i stk. (a) eller (b), men hvis det ikke gør det, skal det have ved hånden en elektrisk lygte eller tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges;

(ii) et fartøj under roning kan vise de i denne regel for sejlskibe foreskrevne lys, men hvis det ikke gør det, skal det have ved hånden en elektrisk lygte eller tændt lanterne med hvidt lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød kan forebygges.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128533

Min personlige opfattelse er at prøvens svarmulighed 1 er så tilpas meget tættere på lovteksten, end både svarmulighed 2 og 3 (som åbenlyst er forkerte). Kajakkerne kan vælge at sætte lanterner som 25d(i). Hvis kajakroere følger svarets formulering i praksis vil de ikke overtræde søvejsreglerne. 

Altid godt med fokus på detaljerne, så tak for dit skarpe øje, Allan :-)

Læs mere
Læs mindre

Jesper Jensen skriver:

Ligger dér også en facitliste til opgaven et sted?

Læs mere
Læs mindre

Nej det gør der desværre ikke - men hvis du har noget konkret, afgrænset fra opgaven du har brug for et review af så kan jeg godt kigge på din løsning og give dig feedback :-)

Læs mere
Læs mindre

Har du fundet en fejl?

Er der noget på siden her som ikke er i orden? Uanset hvor småt eller stort: Hvis der er noget jeg kan rette, vil jeg gerne vide det. Klik her for at sende en besked om det.

Har du ubesvarede spørgsmål?

Skriv en email og fortæl hvad jeg kan hjælpe med. Jeg vil gerne høre din feedback, og alle spørgsmål besvares naturligvis fortroligt. Skriv til mig på tue@onadventure.dk